Styrelsen 2020 - 2021 Vid styrelsemötet 2020-06-17, konsituerade sig styrelsen som följer. Ordförande: Jan Tornheim   © MMXXI RIKSBYGGEN BRF. VITA HÖJA i MALMÖ Vice ordförande: Bengt Bedelius Sekreterare: Monica Lindh Ledamot: Lena Runvik Ledamot: Anita Perlerup Ledamot: Peter Persson Suppleant: Anita Strandh Suppleant: Sten Lindblad Suppleant: Mikael Hertzman-Ericson Inom styrelsen, har vissa styrelsemedlemmar särkilda ansvarsområde: Brandskyddsansvarig: Sten Lindblad Anita Strandh Fritidskommittén: Anita Perlerup Lena Runvik Mikael Hertzman-Ericson Studieorganisatör: Anita Perlerup Miljöansvarig: Monica Lindh Hemsidan: Peter Persson Flaggansvarig: Förvaltningskontoret Kontakta oss på: styrelsen@vitahoja.se   Uppdaterad 2020-06-14