Styrelsen 2018 - 2019 Vid styrelsemötet 2018-04-04, konsituerade sig styrelsen som följer. Ordförande: Jan Tornheim   © MMXVIII RIKSBYGGEN BRF. VITA HÖJA i MALMÖ Tillverkad med Xara Vice ordförande: Bengt Bedelius Sekreterare: Monica Lindh Ledamot: Lars-Erik Olsbäck Ledamot: Anita Perlerup Ledamot: Lena Runvik Suppleant: Anita Strandh Suppleant: Peter Persson Suppleant: Sten Lindblad Inom styrelsen, har vissa styrelsemedlemmar särkilda ansvarsområde: Brandskyddsansvarig: Lars-Erik Olsbäck Sten Lindblad Fritidskommittén: Anita Perlerup Lars-Erik Olsbäck Peter Persson Lena Runvik Studieorganisatör: Anita Perlerup Miljöansvarig: Monica Lindh Hemsidan: Peter Persson Flaggansvarig: Förvaltningskontoret Kontakta oss på: styrelsen@vitahoja.se   Uppdaterad 2018-11-25