Styrelsen 2021 - 2022 Vid styrelsemötet 2021-06-28, konsituerade sig styrelsen som följer. Ordförande: Jan Tornheim   © MMXXII RIKSBYGGEN BRF. VITA HÖJA i MALMÖ Vice ordförande: Bengt Bedelius Sekreterare: Monica Lindh Ledamot: Lena Runvik Ledamot: Anita Perlerup Ledamot: Peter Persson Suppleant: Anita Strandh Suppleant: Mikael Hertzman-Ericson Suppleant: Anel Halak Inom styrelsen, har vissa styrelsemedlemmar särkilda ansvarsområde: Brandskyddsansvarig: Anita Strandh Anel Halak Fritidskommittén: Anita Perlerup Lena Runvik Mikael Hertzman-Ericson Studieorganisatör: Anita Perlerup Miljöansvarig: Monica Lindh Hemsidan: Peter Persson Flaggansvarig: Förvaltningskontoret Kontakta oss på: styrelsen@vitahoja.se   Uppdaterad 2022-01-03