Styrelsen 2019 - 2020 Vid styrelsemötet 2019-04-04, konsituerade sig styrelsen som följer. Ordförande: Jan Tornheim   © MMXIX RIKSBYGGEN BRF. VITA HÖJA i MALMÖ Tillverkad med Xara Vice ordförande: Bengt Bedelius Sekreterare: Monica Lindh Ledamot: Lena Runvik Ledamot: Anita Perlerup Ledamot: Peter Persson Suppleant: Anita Strandh Suppleant: Sten Lindblad Suppleant: Mikael Hertzman-Ericson Inom styrelsen, har vissa styrelsemedlemmar särkilda ansvarsområde: Brandskyddsansvarig: Sten Lindblad Anita Strandh Fritidskommittén: Anita Perlerup Lena Runvik Mikael Hertzman-Ericson Studieorganisatör: Anita Perlerup Miljöansvarig: Monica Lindh Hemsidan: Peter Persson Flaggansvarig: Förvaltningskontoret Kontakta oss på: styrelsen@vitahoja.se   Uppdaterad 2019-05-04