Styrelsen 2022 - 2023 Vid styrelsemötet 2022-06-15, konsituerade sig styrelsen som följer. Ordförande: Mikael Hertzman-Ericson   © MMXXII RIKSBYGGEN BRF. VITA HÖJA i MALMÖ Vice ordförande: Peter Persson Sekreterare: Monica Lindh Ledamot: Anita Perlerup Ledamot: Bengt Bedelius Ledamot: Lena Runvik Suppleant: Anel Halak Suppleant: Anita Strandh Suppleant: Connie Larsen Inom styrelsen, har vissa styrelsemedlemmar särkilda ansvarsområde: Brandskyddsansvarig: Anel Halak Anita Strandh Fritidskommittén: Anita Perlerup Connie Larsen Lena Runvik Studieorganisatör: Anita Perlerup Miljöansvarig: Monica Lindh Hemsidan: Peter Persson Flaggansvarig: Förvaltningskontoret Kontakta oss på: styrelsen@vitahoja.se   Uppdaterad 2022-07-12