Renovera Badrum & Kök

Allmänt

Tänker du renovera lägenheten du bor i? Nedan finns specifik information gällande renovering av badrum och kök. Först bör du dock ta reda på vad du som bostadsrättshavare ansvarar för och får lov att åtgärda, respektive vad bostadsrättsföreningen ansvarar för. Mer om detta finner du i artikeln om underhåll i bostad. Generellt gäller att styrelsen ska ge sitt godkännande vid större renoveringar. Ta reda på om du behöver det genom att läsa artikeln om tillstånd.

Saknar du någon information, har du fler frågor om renovering eller är du osäker på vad som gäller, kontakta föreningens tekniske förvaltare Per Lundahl (klicka på länken för kontaktuppgifter). Om åtgärden kräver föreningens tillstånd ska du lämna en ifylld ansökanAnsökan lämnas till Riksbyggens lokalkontor på Karolingatan 1. Det är de som behandlar den. Normal handläggningstid är ca 1-2 veckor.

Badrum

Vattenskador är vanligt och orsakar skador för ca 100 miljoner per vecka, året runt i Sverige.
Se därför till att renoveringar sker enligt gällande branschregler. Lämna in en ansökan vid renovering av badrum. Ansökan lämnas till Riksbyggens lokalkontor på Karolingatan 1. Det är de som behandlar den. Golvbrunnsbyte ersätter föreningen upp till 5000 kr. Kontakta föreningens tekniske förvaltare innan brunnen byts, då bara vissa typer av brunnar godkänns av föreningen. Felaktigt val av brunn kan leda till mycket dyra återställningskostnader och dessa får du som bostadsrättshavare stå för!

Badrumsrenovering ska vara fackmannamässigt utfört
Badrummen har som basstandard wc-stol, tvättställ samt badkar med duschutrustning. De bostadsrättshavare som bygger om sina badrum eller andra VVS-installationer ansvarar för att ombyggnaden blir utförd av auktoriserad VVS-entreprenör med godkänd våtrumslicens. Det är förbjudet att byta ut eller ändra inställningen på originalventilerna i badrum, gäst-wc. Anslutningen av fläkt till frånluftkanalerna är helt förbjudet inom fastighetenKontakta alltid styrelsen för information innan du påbörjar renovering av badrum.

Några god råd

 • Anlita alltid behörig fackman för vvs-arbete eller arbete i kakel/våtrumsmatta.
 • Täpp igen synliga borrhål med silikon.
 • Besiktiga badrummet om du är osäker på om tätskikt eller golvbrunn är tätt.
 • Avloppsdoft beror oftast på att vattenlås eller att någon anslutning till avlopp är otätt.
 • Efter duschning eller torkning av tvätt låt badrumsdörren stå öppen för att vädra ut fukt. 

 

Kök

Att tänka på vid köksrenovering 

 • Om du önskar flytta kök -lämna in en ansökan och kontakta styrelsen innan du påbörjar projektet. 
 • Vattenledningar får endast ändras av hantverkare med behörighet. Tillstånd från föreningen krävs.
 • Nydragning av el får endast göras av behörig elektriker.
 • Vid utbyte av köksfläkt - kontakta styrelsen för vägledning om vilken typ som är godkänd.
Diskmaskin skall vara utrustad med avstängningsanordning på inkommande vattenledning. En vattenskada vid bortavaro där det framgår att man underlåtit att stänga avstängningskranen, anses lägenhetsinnehavaren vara vållande till skadan.

Råd för bra ventilation i köket

 • Öppna fönster/ventiler i angränsande rum vid matlagning och stäng dörren till köket.
 • Rengör frånluftsventiler en gång/år.

  

Radiatorer

Radiatorer får inte demonteras utan styrelsens medgivande


Tvättmaskin

Tvättmaskin skall vara utrustad med avstängningsanordning på inkommande vattenledning. En vattenskada vid bortavaro där det framgår att man underlåtit att stänga avstängningskranen, anses lägenhetsinnehavaren vara vållande till skada, allt enligt en dom i HD.

Ventilation

Originalventilerna i kök och badrum får inte blockeras eller bytas ut, ej heller göra egna inställningar, då originalventilerna tillsammans bildar en enhet i systemet, som jobbar med ett konstant undertryck. Bostadsrättshavaren har ansvaret för att originalventilerna finns och är rätt monterade i alla lägenhetens frånluftkanaler. Vid trasig ventil, kontakta Riksbyggen Dag & Natt. Anslutning av fläkt till frånluftkanalen är helt förbjudet inom fastigheten.