Tillstånd Renovera

Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

  • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
  • Byte av ytterdörr. Byte till säkerhetsdörr bekostas av lägenhetsinnehavaren.
  • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
  • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.

Kontakta föreningens tekniske förvaltare Kalle Karlsson och lämna ifylld ansökanAnsökan lämnas till Riksbyggens lokalkontor på Karolingatan 1. Det är de som behandlar ansökan. Normal handläggningstid är ca 1-2 veckor.

 

Detta får du inte göra

  • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
  • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
  • Täcka igen ventilation
  • Byta element
  • Ändra fönster

 

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd