Tvättstugor

Brf. Vita Höja har 6 tvättstugor. Tider bokar du på bokningstavlan i tvättstugekorridoren. Tid för mangling bokas på separat lista.

Det är förbjudet att använda tvättstugorna till annat ändamål än att tvätta den egna hushållstvätten.

Tvättider är för närvarande:
Måndag – lördag: 08:00 – 20:00
Söndagar: 10:00 – 20:00
Strömmen är påslagen : 07.30 – 22.00.

Instruktioner för tvätt och torktider finns tydligt uppsatta i tvättstugorna.

Detsamma gäller rutiner för rengöring av maskiner, torkrum och golv som alla ska följa efter avslutat tvättpass.

Alla medlemmar är skyldiga att följa gällande regler i tvättstugan.

Fel på tvättmaskin eller annan utrustning ska omedelbart anmälas till Riksbyggen Dag & Natt.

Hundar får inte vistas i tvättstugorna. Rökning är inte tillåten.

Mattor får inte tvättas i våra tvättstugor. Mattpiskningsställ finns väl synliga på gårdsplanen.

En grundförutsättning för ett trivsamt boende inom Brf. Vita Höja är att var och en visar ömsesidig respekt för de ordningsföreskrifter och anvisningar som gäller för våra tvättstugor.