Valberedning

När det är dags för våra medlemmar att samlas till årsstämma bestäms vilka personer som ska ingå i styrelsen under året som följer. För att underlätta beslutsfattandet har en grupp utvalda medlemmar, valberedningen, redan gjort ett förberedande arbete under det gångna året. Valberedningen undersöker vilka som är tänkbara kandidater och lämnar slutligen ett förslag på nya styrelsemedlemmar vi årsstämman.